Privacybeleid

Privacybeleid

Klik hier om uw voorkeuren voor (marketing) berichtgeving aan te passen.

INTRODUCTIE

 • Dit privacybeleid legt uit wat we met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of we onszelf bij u introduceren, u helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met u voortzetten nadat we een functie voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen, uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze Kandidatenof u onze website bezoekt.
   
 • Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.  
   
 • Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, Inhuurkrachten, Potentiële Kandidaten, KandidatenCliëntenLeveranciers en andere mensen met wie we contact op nemen om meer te weten te komen over onze Kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen.  Dit is ook van toepassing op contactgegevens voor noodgevallen van ons PersoneelVoor alle duidelijkheid: wanneer u een Personeelslid bent van Hays, dan verwijzen we u door naar het privacybeleid voor personeelsleden van Hays, dat u vindt op het intranet van Hays.
   
 • Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de "AVG")), kan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens ("Hays" of "wij") hier gevonden worden.
   
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier. 
   
 • Indien u ontevreden bent met enig aspect van ons privacybeleid, is het mogelijk dat u wettelijke rechten heeft. We hebben waar relevant deze rechten ook beschreven. 
   
 • Dit privacybeleid is van toepassing in relevante landen in ons internationale netwerk. Het is mogelijk dat verschillende landen gegevensbescherming op enigszins andere manieren benaderen. Daarom staan er tevens landenspecifieke onderdelen in dit privacybeleid. U kunt deze landenspecifieke informatie voor uw rechtsgebied hier vinden. Dit stelt ons in staat te garanderen dat we voldoen aan alle toepasselijke vormen van gegevensbescherming, waar u zich ook bevindt.


HOE GEBRUIKT U DIT PRIVACYBELEID

 

Dit Privacybeleid vertelt u een en ander over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en, misschien nog wel belangrijker, wat uw rechten zijn met betrekking tot dit gebruik. (U hebt, bijvoorbeeld, het recht ons op elk gewenst moment te vragen om te bevestigen welke informatie we over u hebben of deze te verwijderen, toestemming die u heeft gegeven in te trekken en/of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u niet tevreden bent over iets wat wij hebben gedaan). 
 
Het Privacybeleid is opgedeeld in een verkorte sectie, “In een notendop”, waarin u een samenvatting van het Privacybeleid vindt, en een uitgebreidere sectie.
 
Het gedeelte "In een notendop" geeft u in een aantal korte pagina’s een overzicht met de volgende onderdelen:

 • - Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?
 • - Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
 • - Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
 • - Met wie delen we uw persoonsgegevens?
 • - Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? 
 • - Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
 • - Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in? 
 • - Hoe worden uw gegevens internationaal opgeslagen en doorgegeven?
 • - Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u de website van Hays bezoekt?  
 • - Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze? 
 • - Hoe kunt u cookies weigeren?

Daarna volgt een uitgebreider gedeelte waarin elk van deze onderwerpen in meer detail besproken wordt. Wilt u meer over een bepaald onderwerp weten, dan kunt u via de links door dit document klikken. In de sectie “In een notendop” hebben we hyperlinks aangebracht die u naar het corresponderende gedeelte van de uitgebreide tekst brengen. 
 
Wilt u terugkeren naar de “In een notendop”-sectie, dan kunt u eenvoudig weer naar boven scrollen. Zowel de korte samenvatting als de uitgebreide tekst vindt u in ditzelfde document.
 
Dit Privacybeleid bevat tevens bepaalde begrippen. Daarom hebben we aan het einde van dit document een Begrippenlijst toegevoegd. Bent u niet zeker van de betekenis van een van deze begrippen, dan kunt u het begrip aanklikken. Een hyperlink brengt u dan naar het relevante gedeelte van de Begrippenlijst.
Dit Privacybeleid is opgedeeld in verschillende sub-secties voor verschillende categorieën mensen voor wie het nodig kan zijn om dit Privacybeleid te lezen. (Onder het kopje “Welke persoonsgegevens verzamelen we?” zijn er bijvoorbeeld sub-secties voor “Kandidaten” en “Websitegebruikers”. Ook voor andere mensen op wie dit Privacybeleid van toepassing is zijn er aparte sub-secties.) De informatie in dit Privacybeleid verschilt per sectie die u bekijkt. Let u er daarom goed op dat u de juiste sectie voor ogen hebt.

 

VERKORTE SECTIE "IN EEN NOTENDOP"

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

 • KANDIDAATGEGEVENS: Om u de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op u zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over u verwerken. We vragen u uitsluitend om details waarvan we denken dat die ons werkelijk helpen u te helpen, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan) BSN (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften verzamelen we ook informatie over uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen. 

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klikt u dan hier

  Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.

   
 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: Wanneer we uw informatie online vinden en we van mening zijn dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in of zou kunnen profiteren van onze diensten, verzamelen en gebruiken we deze informatie over u om te kunnen beoordelen hoe we u zouden kunnen helpen en contact met u zouden kunnen opnemen.

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klikt u dan
  hier

  Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik
  hier indien u hier meer informatie over wenst.

   
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, dan moeten we mogelijk bepaalde extra informatie verwerken (in aanvulling op de informatie die we over Kandidaten verzamelen) om een soepele relatie te kunnen garanderen. We verzamelen uitsluitend belangrijke informatie, zoals personeelsnummers of andere informatie die u zou kunnen identificeren, startdata, bankgegevens en gegevens over eerdere salarissen, pensioenen en voordeelregelingen. Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften kunnen we tevens, door gevolgtrekking, informatie verzamelen met betrekking tot lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, en regelingen voor kinderopvang of zorg, wanneer u ons informatie verstrekt over inhoudingen op uw salaris voor lidmaatschap voor een vakbond, vouchers voor kinderopvang of details over uw contactpersoon voor noodgevallen.

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze manier over u verzamelen willen lezen, klikt u dan hier.

  Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een e-mail van ons klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.
   
 • CLIËNTGEGEVENS: Bent u een klant van Hays, dan is het nodig dat we informatie over u of individuen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl we u diensten verlenen of aanbieden zoals: (i) vinden van Kandidaten die bij u of uw organisatie passen; (ii) aanleveren van een Managed Service Provider ("MSP") programma (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iii) verlenen van Recruitment Process Outsourcing ("RPO") diensten (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iv) het leveren van diensten aan uw medewerkers, zoals het aanbieden van trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat voor onze Cliënten in de educatieve sector werkt en/of (v) u informeren over door Hays gepubliceerde content die waarschijnlijk relevant en nuttig voor u is (bijvoorbeeld onze Global Skills Index)

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we op deze wijze over u verzamelen willen lezen, klikt u dan hier

  Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.

   
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben we andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). 

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klikt u dan hier

  Wanneer u onze website bezoekt of op een link in een van onze e-mails klikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens van u. Klik hier indien u hier meer informatie over wenst.

   
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: Om Kandidaten passende baankansen aan te kunnen bieden, te voorzien in bepaalde gebeurtenis voor hen en ons Personeel, en ons personeel toegang te geven tot bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden of arbeidsrechten, hebben we enige basale achtergrondinformatie nodig. We vragen om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen voor een referentie of omdat u bent opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen of als familielid van een van onze Kandidatenof Personeelsleden

  Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die we over u verzamelen willen lezen, klikt u dan hier.

   
 • WEBSITEGEBRUIKERS: We verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze  Websitegebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.

  Indien u meer informatie wilt hebben over de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, klik dan hier.

   

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld de burgerservicenummers van Kandidaten verlangd door regelgeving of andere wetgeving in sommige rechtsgebieden. Andere gegevens zijn eenvoudigweg nodig om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen of ons verzoekt te stoppen met de verwerking van deze gegevens, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

Klikt u hier voor details over de juridische gronden waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken en verwerken.
 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • KANDIDAATGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel:
  1. van uzelf; of 
  2. van derden. 

  Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan hier

  Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bovendien bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

   
 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We verzamelen uw persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld door social media, professionele netwerken, jobaggregators en vacaturesites, en RPO- of MSP-leveranciers wanneer ze u aan ons aanbevelen).

  Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan
  hier.

  Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik
  hier voor meer informatie.

   
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel:
  1.    van uzelf; of
  2.    van derden. 

  Indien u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, klik dan
  hier

  Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of omdat u ons deze verstrekt. Klik
  hier voor meer informatie.


   
 • CLIËNTGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens ofwel: 
  1. van uzelf; of 
  2. van derden (bijv. van onze Kandidaten of Inhuurkrachten) en andere beperkte bronnen (bijvoorbeeld online en offline media).

  Klik hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen.

  Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch, of omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

   
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u. 

  Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens verzamelen omdat u ons deze verstrekt. Klik hier voor meer informatie.

   
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIEDEDEN: We verzamelen uw contactgegevens uitsluitend wanneer een Kandidaat of Personeelslid uw naam opgeeft als contactpersoon voor noodgevallen of familielid of wanneer een  Kandidaat uw naam opgeeft als referentiepersoon.
   
 • WEBSITEGEBRUIKERS: We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Indien u meer wilt weten over cookies, waaronder over de wijze waarop we deze gebruiken en welke mogelijkheden u heeft, klik dan hier. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door de chatfunctie te gebruiken. Sommige van onze e-mails bevatten een stukje code dat u niet kunt zien. Deze code wordt de tracking pixel genoemd en helpt ons inzien welke van onze berichten worden geopend. Indien u liever niet hebt dat deze informatie wordt verzameld, kunt u het automatisch downloaden van afbeeldingen uitschakelen in uw e-mailprogramma of -dienst.
   

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • KANDIDAATGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over u, uw vaardigheden en uw ambities hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor zaken als het aanbieden van onze diensten aan u, profilering en diversiteitsmonitoring. Waar gepast zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren. 

  Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier.

   
 • GEGEVENS OVER POTENTIËLE KANDIDATEN: We gebruiken informatie over Potentiële Kandidaten om te bepalen of u geïnteresseerd zou kunnen zijn in of zou kunnen profiteren van onze diensten, en indien dit het geval is, om te bepalen of en hoe we u zouden kunnen helpen. Als we van mening zijn dat we u kunnen helpen, zullen we uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen over onze diensten.

  Klik
  hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen.

   
 • GEGEVENS OVER INHUURKRACHTEN: Indien we u in dienst nemen of rechtstreeks inschakelen als Inhuurkracht, dan is de belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens het garanderen van een soepele Tijdelijke Arbeidsrelatie en het voldoen aan onze contractuele en andere verplichtingen jegens elkaar en onze Cliënten, als onderdeel van onze Tijdelijke Arbeidsrelatie en onze verplichtingen jegens derden zoals belastingautoriteiten en overheidsinstellingen. 

  Klik
  hier als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

   
 • CLIËNTGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken over gegevens van Cliënten is om onszelf bij u te introduceren en ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Het gaat om: (i) identificeren van Kandidaten van wie we denken dat ze bij u of uw organisatie passen; (ii) u een MSP-programma verstrekken (of een andere organisatie daarbij assisteren); (iii) u RPO-diensten te verlenen (of een andere organisatie daarbij assisteren) en/of (iv) diensten te leveren aan uw medewerkers, zoals het aanbieden van trainingen en cursussen aan onderwijzend personeel dat voor onze Cliënten in de educatieve sector werkt. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we onze diensten op u af kunnen stemmen. 

  Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier.
 • LEVERANCIERSGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. 

  Indien u meer details wenst over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, klik dan hier.

   
 • MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES, CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN EN FAMILIELEDEN: