Interviewtechnieken

Interviewtechnieken

Bij het oriënterend- of sollicitatiegesprek kunt u een reële indruk krijgen van de kwaliteiten van de kandidaat. Men kan veel uit het gesprek halen als dit goed voorbereid wordt, als er een passende vragenlijst wordt opgesteld en als men goed luistert naar wat de kandidaat vertelt.

Interviewtechnieken | Hays-response.nl

Naargelang van het gestelde doel zijn er zijn verscheidene technieken om een interview te beginnen. Eén van de benaderingen is het individuele beoordelingsgesprek. Dit is gebaseerd op het algemene gedrag van een persoon en de algemene loop van zijn carrière. Het gaat erom te zien hoe een persoon omgegaan is met zijn taken of verantwoordelijkheden, in de veronderstelling dat in het verleden verricht werk een aanwijzing is voor toekomstige prestaties.

Een andere methode is gebaseerd op enkel professionele criteria. Het belangrijkste voordeel is dat het interview het niveau van de prestaties in verscheidene gebieden achterhaalt. Het gaat erom de technische kennis van een kandidaat te testen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Dit is een zeer formele manier om een interview af te nemen. Het nadeel is dat degene die het gesprek afneemt ook een uitstekende technische kennis moet hebben, anders is dit soort interviews nutteloos.

Voorbereiding sollicitatiegesprek

De verscheidenheid aan interviewtechnieken weerspiegelt de verscheidenheid aan factoren die de werkgevers beïnvloeden. De persoonlijke voorkeuren, de diversiteit van de doelstellingen en de opgedane ervaringen beïnvloeden de keuze van de gespreksmethode/interviewtechniek.

Uw eisen

Denk aan de taakomschrijving. Welke deskundigheden (competenties) zoekt u, welke ervaring is belangrijk en welke is wenselijk? Welke zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden voor deze taak en welke zijn de loopbaanperspectieven? Welke karaktereigenschappen zoekt u? De specifieke eisen onderstrepen zal u helpen uw vragen toe te lichten en pertinente informatie te ontdekken.

De kandidaat vooraf bestuderen

Hoewel dit een belangrijk aspect is, beperkt men zich soms tot het vluchtig doornemen van het cv. Echter, u kunt de sterke en zwakke punten van de kandidaat al aanstippen op het cv, of welke punten opheldering verdienen. U kunt meer willen weten over de ondernemingen waarvoor de kandidaat gewerkt heeft en over de functies die hij er bekleed heeft. Als hij bijvoorbeeld aan het hoofd stond van teams, uit hoeveel personen bestonden die dan, en hield hij van deze rol? Wilde hij graag meer verantwoordelijkheid? Of juist minder?

Zorg voor een gedetailleerde beschrijving van de taak

Wees bereid om op alle vragen over de vacature te antwoorden en ook op vragen over de onderneming. Als u zelf zeker naar voren komt, zal de kandidaat meer vertrouwen hebben en gerustgesteld zijn door uw professionele instelling en werkwijze.  

De gespreksruimte

Om het beste uit een kandidaat te halen, moet hij zich op zijn gemak voelen. Kies een ruimte waar u niet gestoord zult worden. Als het gesprek in uw kantoor plaatsvindt, laat uw oproepen dan doorschakelen en zorg ervoor dat niemand u stoort. Denk aan de concentratieproblemen als uw telefoon rinkelt of wanneer u een nieuwe e-mail ziet binnen komen. Een minder formeel kader zal de kandidaten op hun gemak stellen.

Agenda

U kunt er voor kiezen een agenda te volgen.. Dit helpt u binnen de tijdslimiet te blijven en u toe te leggen op de essentiële kwesties. Stel u voor, loop de agenda door en zeg hoelang het gesprek zal duren..Zeg hem ook dat u notities zult maken, zo zal hij zich niet ongerust maken als u zijn antwoorden noteert.

Vraagstellingstechnieken bij een sollicitatiegesprek

U kunt diverste soorten vraagtechniek gebruiken, zoals:

Open vragen

Dit zijn 'wie, wat, waar, wanneer en hoe' vragen. Ze hebben als doel een maximum aan informatie te verzamelen.

Detailvragen

Deze vragen gebruikt u om naar de kern van bepaalde zaken te gaan en de informatie die verkregen werd via de open vragen te controleren.

Gesloten vragen

Een gesloten vraag kunt u gebruiken om een antwoord te krijgen over welbepaalde feiten.

Veronderstellingen

“Hoe zou u zich voelen als...” Dat soort vragen geeft een idee van de eventuele reactie van de kandidaat.

Een duurzame indruk nalaten

De kandidaat is niet de enige die getest wordt tijdens een interview; u moet hém ook een zo goed mogelijke indruk geven. De kandidaten zullen zich een oordeel vormen over uw organisatie aan de hand van het gesprek. Een onaangename omgeving, een verwarde gesprekspartner of constante onderbrekingen zullen een slecht beeld scheppen van de organisatie. Om het gewenste image te weerspiegelen, moet u dus georganiseerd en stipt zijn. Zorg dat u eenzelfde professionalisme uitstraalt als dat wat u van uw kandidaten verwacht.

Het sollicitatiegesprek afsluiten

Vraag de kandidaat of hij nog dingen wil weten; hij kan namelijk verduidelijkingen wensen waarvan u dacht dat ze er niet waren. Vertel hem hoe het na het interview zal verlopen, welke tijdsspanne u voorziet, wanneer u uw beslissing zult nemen en wanneer hij daarvan op de hoogte zal worden gebracht. Spreek met hem over het wervingsproces: zullen er 2 of 3 interviews zijn, met één of meerdere personen, en zal de kandidaat testen moeten ondergaan?

En daarna?

Wanneer het interview is afgerond kunt u het best direct u een kleine samenvatting maken van uw gedachten, gevoelens en andere belangrijke zaken. Vooral wanneer u meerdere kandidaten op een dag spreekt, vergeet u snel bepaalde dingen. Het zal u helpen vergelijkingen te maken met de volgende/vorige interviews.

Recruiting now response

Via onderstaande button kunt u vrijblijvend uw vacature bij ons aanmelden.

Ik heb een vacature

block volg ons op social response

Volg ons op social media

Volg ons op LinkedIn | Hays-response.nl

Volg ons op Facebook | Hays-response.nl

Volg ons op Twitter | Hays-response.nl

Volg ons op Instagram | Hays-response.nl

Volg ons op Youtube | Hays-response.nl

block ik heb een vacacture

Ik heb een vacature

Wij geloven dat de juiste persoon een organisatie kan veranderen.

SFMC Contact formulier response

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag of opmerking? Wij nemen graag contact met u op.

  • Met het invullen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van ons privacybeleid welke uitlegt wat wij met uw persoonsgegevens doen.